• Xem
Hình ảnh

Ứng dụng iBHXH

 

Hình ảnh

Hàng loạt trường hợp sẽ không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hình ảnh

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế số 71/2014/QH13

Hình ảnh

Chỉ kê khai, nộp thuế TNCN theo phương pháp khoán từ ngày 01/01/2015

Hình ảnh

Quy định về đăng ký phương pháp kê khai thuế GTGT tại Hà Nội

 

Hình ảnh

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng XML iTaxViewer 1.0.1

Hình ảnh

Từ quý 4/2014 doanh nghiệp không phải gửi tờ khai tạm tính thuế TNDN quý

Hình ảnh

Tổng hợp điểm mới Thông tư 151/2014/TT-BTC về thuế

Hình ảnh

Doanh nghiệp có tài sản dưới 1 tỉ đồng vẫn được khấu trừ thuế GTGT

 

Hình ảnh

Sẽ có 95% doanh nghiệp Đà Nẵng kê khai thuế qua mạng

Hình ảnh

Chứng chỉ kế toán kiểm toán quốc tế cho giới tài chính - ACCA

Hình ảnh

“Mổ xẻ” trực tiếp về dịch vụ Hóa đơn điện tử

Hình ảnh

Còn nhiều khó khăn trong giao dịch BHXH điện tử

Hình ảnh

Cuối năm 2015 phấn đấu thời gian kê khai nộp BHXH còn 49,5 giờ

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

DMCA.com Protection Status