Quy định về đăng ký phương pháp kê khai thuế GTGT tại Hà Nội

Ads go here
Rất nhiều quy định được thay đổi trong năm 2014, nhưng có một thay đổi mà các doanh nghiệp tại Hà nội cần lưu ý:

Quy định về đăng ký phương pháp kê khai thuế GTGT tại Hà Nội
Các DN lưu ý làm mẫu 06/GTGT nộp cho cơ quan thuế trước 20/12/2014
Theo Công văn số 57897/CT-THNVDT của Cục thuế Hà nội, những doanh nghiệp tự xác định để thực hiện kê khai thuế GTGT theo hình thức nào và làm Mẫu 06/GTGT nộp cơ quan thuế như sau

a/ Doanh nghiệp thành lập từ 31/12/2013 trở về trước: 

Năm 2014 đã khai theo khấu trừ, thì cứ tiếp tục theo khấu trừ (cho năm 2015-2016) 
Năm 2014 đã khai theo trực tiếp, thì cứ tiếp tục theo trực tiếp (cho năm 2015-2016) 

b/ Doanh nghiệp thành lập từ 1/1/2014 trở đi: 

1/ Nếu đang thực hiện kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp: 

- Nếu doanh thu bình quân năm cao hơn 1 tỷ, thì làm Mẫu 06/GTGT và chuyển sang khai theo phương pháp khấu trừ từ 2015-2016 ( doanh thu tính tới tháng 11 năm 2014) 

- Nếu doanh thu bình quân năm thấp hơn 1 tỷ, nhưng thực hiện chế độ sổ sách chứng từ tốt, tự nguyện kê khai theo phương pháp khấu trừ, thì làm Mẫu 06/GTGT và chuyển sang kê khai thuế theo PP khấu trừ từ năm 2015-2016 ( doanh thu tính tới tháng 11 năm 2014) 

2/ Nếu đang thực hiện kê khai theo phương pháp khấu trừ: 

- Nếu doanh thu bình quân năm 2014 từ 1 tỷ trở lên, tiếp tục kê khai theo phương pháp khấu trừ cho năm 2015-2016 ( doanh thu tính tới tháng 11 năm 2014) 

- Nếu doanh thu bình quân năm 2014 thấp hơn 1 tỷ, nhưng thực hiện chế độ sổ sách chứng từ tốt, thì làm Mẫu 06/GTGT và tiếp tục khai theo phương pháp khấu trừ cho năm 2015-2016 ( doanh thu tính tới tháng 11 năm 2014) 

Lưu ý : Đơn vị chuyển đổi phương pháp kê khai, phải làm mẫu 06/GTGT nộp cho cơ quan thuế trước 20/12/2014.

Theo accnet
Ads go here

Nhận xét

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

DMCA.com Protection Status