Cuối năm 2015 phấn đấu thời gian kê khai nộp BHXH còn 49,5 giờ

Ads go here
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư làm việc với Ngân hàng Thế giới và các tổ chức có liên quan rà soát giải trình cách tính thời gian làm thủ tục kê khai nộp bảo hiểm xã hội (BHXH). 
Giảm thời gian nộp BHXH
Tại buổi họp báo của Bộ Tài chính sáng 19/8 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư làm việc với Ngân hàng Thế giới và các tổ chức có liên quan rà soát giải trình cách tính thời gian làm thủ tục kê khai nộp bảo hiểm xã hội (BHXH). 

Ghi nhận nỗ lực của BHXH Việt Nam 

Trong Báo cáo môi trường kinh doanh 2014 của WB công bố về chỉ số Nộp thuế, thời gian doanh nghiệp ở Việt Nam làm thủ tục về BHXH là 336 giờ (trong tổng số 872 giờ), số lần nộp là 12 lần/năm (trong tổng số 32 lần nộp thuế). Thực hiện Nghị quết số 49 của Chính phủ về việc đơn giản hóa các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam đã cắt giảm bộ Thủ tục hành chính (TTHC) từ 263 thủ tục xuống còn 115 TTHC liên quan đến việc thu, chi, cấp sổ, cấp thẻ tại tất cả các cấp. 

Với mô hình doanh nghiệp giả định trong nghiên cứu thì doanh nghiệp này thuộc quản lý của cơ quan BHXH cấp quận, huyện và chỉ liên quan đến các thủ tục thu. Theo BHXH Việt Nam, thực chất với các giả định trong nghiên cứu thì chỉ có 8 TTHC mà doanh nghiệp giả định phải thực hiện. 

Theo tính toán của PWC Việt Nam - đối tác được WB chỉ định thực hiện tính toán các chỉ số Nộp thuế của Việt Nam thì trong Báo cáo môi trường kinh doanh 2015 (sẽ được công bố vào tháng 10/2014), thời gian dành cho việc thực hiện các TTHC liên quan đến BHXH đã giảm từ 335 giờ xuống còn 216 giờ (giảm 119 giờ) do những cải cách TTHC của BHXH trong 2 năm qua đã được ghi nhận. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19, BHXH Việt Nam đã cùng với PWC Việt Nam rà soát lại các quy định về chính sách và quy trình thủ tục thực hiện BHXH. Theo đó, cách tính toán các tiêu chí trong bảng tính toán số giờ chi tiết liên quan đến BHXH và số giờ nộp BHXH của doanh nghiệp trong năm 2014 sẽ giảm xuống còn 108 giờ (giảm thêm 108 giờ) và kết quả này sẽ được ghi nhận vào Báo cáo môi trường kinh doanh của năm 2016. 

Như vậy, với việc ghi nhận kết quả cải cách của BHXH trong bản tính toán số giờ nộp BHXH trong báo cáo Môi trường kinh doanh 2015 và PWC chấp nhận giảm số giờ liên quan đến BHXH xuống còn 108 giờ (giảm 227 giờ so với dự báo của năm 2014) thì cơ quan BHXH đã đạt được yêu cầu giảm 50% số giờ vào cuối năm 2014 theo yêu cầu của Chính phủ. 

Phấn đấu thời gian kê khai nộp BHXH còn 49,5 giờ 

Để đạt được mục tiêu 171 giờ theo Nghị quyết số 19 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ giao BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư làm việc với Ngân hàng Thế giới và các tổ chức có liên quan rà soát giải trình cách tính thời gian làm thủ tục kê khai nộp BHXH. Trên cơ sở đó thực hiện lộ trình cắt giảm TTHC, phấn đấu đạt thời gian kê khai nộp các khoản BHXH là 49,5 giờ vào cuối năm 2015 (bằng mức bình quân các nước ASEAN 6 đang thực hiện - PV). 

Theo đó, toàn bộ hệ thống mẫu biểu, tờ khai để đơn giản hóa các thủ tục đối với doanh nghiệp và người lao động sẽ được rà soát lại theo hướng loại bỏ những tiêu chí không cần thiết, những chỉ tiêu có sẵn thì không lặp lại, không yêu cầu ghi lại thông tin mà BHXH đã có. 

Đồng thời sớm cho phép BHXH Việt Nam được áp dụng khai điện tử, nộp điện tử, đối chiếu điện tử, không dùng chứng từ. Để thực hiện được giải pháp này, các chuyên gia cho rằng, cần cho phép DN đang sử dụng chữ ký số để khai thuế có thể khai và nộp BHXH. 

Cơ chế phối hợp trao đổi thông tin giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế cũng cần sớm được ban hành, trong đó, yêu cầu cơ quan thuế cung cấp thông tin về doanh nghiệp: đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế, lao động, doanh thu, tiền lương, tiền công,... Chỉ đạo BHXH ưu tiên tập trung nguồn lực đầu từ xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung của ngành BHXH để phục vụ công tác quản lý thu nộp và trao đổi thông tin của BHXH, chậm nhất tháng 9/2015 phải hoàn thành. Cho phép cơ quan BHXH hỗ trợ miễn phí các DNVVN phần mềm kê khai điện tử, đào tạo sử dụng. 

Báo cáo Quốc hội sửa đổi các Luật BHXH, Luật BHYT về thống nhất tiền lương, tiền công tính BHXH, BHYT, BHTN như tính thuế Thu nhập cá nhân; chế tài cưỡng chế nợ BHXH, BHYT, BHTN; thêm chức năng thanh tra, kiểm tra cho BHXH... 

 "Với mục tiêu rõ ràng, giải pháp đưa ra khả thi, tôi tin tưởng lộ trình cắt giảm thời gian kê khai nộp các khoản BHXH đưa ra sẽ có thể thực hiện được" - Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định. Theo Tài chính Điện tử
Ads go here

Nhận xét

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

DMCA.com Protection Status