Kê khai trực tuyến thuế môn bài năm 2015

Ads go here

Trích điều 17 thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn khai thuế Môn bài

1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

Người nộp thuế kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác... nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động kinh doanh hoặc nơi cư trú.

2. Khai thuế môn bài là loại khai thuế để nộp cho hàng năm được thực hiện như sau:

- Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

- Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

3. Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư này.

Bậc thuế môn bài

Bậc thuế
Môn bài
Tiểu mục
Vốn đăng ký
(đồng)
Mức thuế Môn bài 
cả năm
(đồng)
Bậc 1
1801
Trên 10 tỷ
3.000.000
Bậc 2
1802
Từ 5 tỷ đến 10 tỷ
2.000.000
Bậc 3
1803
Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ
1.500.000
Bậc 4
1804
Dưới 2 tỷ
1.000.000
 

Kê khai thuế môn bài trực tuyến

Bước 1 : Truy cập www.nhantokhai.gdt.gov.vn, chọn Kê khai trực tuyến, chọn tờ khai thuế môn bài
Kê khai trực tuyến thuế môn bài năm 2015
Kê khai trực tuyến thuế môn bài năm 2015
Bước 2 : Hoàn tất kê khai và nộp tờ khai 

Kê khai trực tuyến thuế môn bài năm 2015
Hoàn thành kê khai thuế môn bài năm 2015
Ads go here

Nhận xét

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

DMCA.com Protection Status