Hướng dẫn của TC Hải quan về mã địa điểm tập kết hàng xuất khẩu và xác nhận trên các tờ khai của lô hàng trên 50 dòng hàng

Ads go here
Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan về mã địa điểm tập kết hàng xuất khẩu và xác nhận trên các tờ khai của lô hàng trên 50 dòng hàng:


Hướng dẫn của TC Hải quan

Hướng dẫn của TC Hải quan

Ads go here

Nhận xét

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

DMCA.com Protection Status