Quyết định 7896/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Ads go here
Quyết định 7896/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương được ban hành ngày 05 tháng 09 năm 2014 về áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Quyết định thông tin cụ thể về : 

- Mức bán phá giá cuối cùng 

- Hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng thuế chống bán phá giá 

- Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá 

- Mức chênh lệch thuế chống bán phá giá

biện pháp chống bán phá giá

biện pháp chống bán phá giá

biện pháp chống bán phá giá

biện pháp chống bán phá giá

biện pháp chống bán phá giá

biện pháp chống bán phá giá


Ads go here

Nhận xét

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

DMCA.com Protection Status