Thời gian nộp thuế được gia hạn tối đa 2 năm

Ads go here
Theo Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế ban hành ngày 1.10 và có hiệu lực từ ngày 15.11.2014, doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế tối đa không quá 2 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước. 

Nghị định 91/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15.11.2014

Đối với các doanh nghiệp phải ngừng hoạt động do: di dời theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, không có khả năng nộp thuế đúng hạn và các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác thì thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá một năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Ngoài ra, nghị định này cũng sửa đổi một số quy định chi tiết về hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân...

Theo Quangtri online
Ads go here

Nhận xét

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

DMCA.com Protection Status