Rút ngắn nhiều thủ tục hải quan

Ads go here
Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan hải quan các địa phương đồng loạt thực hiện các giải pháp nhằm đơn giản hóa các thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để rút ngắn nhiều thủ tục hải quan ngay trong tháng 9/2014. 
Rút ngắn nhiều thủ tục hải quan
Rút ngắn nhiều thủ tục hải quan

Đơn giản hóa kê khai hải quan, kê khai bổ sung; có cơ chế ưu tiên cho đại lý hải quan; đồng loạt thực hiện giảm thời gian kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu... là các giải pháp được Bộ Tài chính đưa ra để rút ngắn nhiều thủ tục hải quan ngay trong tháng 9/2014. 

Đơn giản hóa kê khai hải quan, khai bổ sung 

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã giao Tổng cục Hải quan (TCHQ) nghiên cứu, sửa đổi việc khai bổ sung, sửa đổi tờ khai hải quan theo hướng đơn giản hóa. Theo đó, không yêu cầu người khai hải quan phải có văn bản đề nghị khai bổ sung. Trước mắt, Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính văn bản hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương xử lý vướng mắc của doanh nghiệp khi thực hiện khai bổ sung đối với các tờ khai hải quan luồng xanh. 

Cụ thể, sau khi hệ thống quyết định thông quan, nếu phát hiện sai sót thì cho phép doanh nghiệp được sửa đổi, khai bổ sung sau thông quan và hệ thống QLRR, phân luồng của TCHQ không xác định đây là lỗi vi phạm hành chính để phân luồng đỏ. Thứ trưởng cũng yêu cầu đơn giản hóa nội dung kê khai hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. TCHQ thực hiện rà soát, loại bỏ hoặc không yêu cầu người khai hải quan phải khai các chỉ tiêu thông tin không cần thiết, không phục vụ cho công tác quản lý trên tờ khai hải quan điện tử (VNACCS). Nội dung này hoàn thành trình Bộ Tài chính trước ngày 30/9/2014. 

Có cơ chế ưu tiên cho đại lý hải quan 

Trong tháng 9/2014, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về việc đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; công nhận đại lý hải quan và cấp nhân viên đại lý theo hướng đơn giản hóa. Cụ thể, tăng số lần tổ chức thi, cho phép thực hiện đăng ký thi qua Cổng Thông tin điện tử. Đồng thời rà soát số lượng môn thi, môn học. Hình thức, nội dung đề thi ra theo hướng mở, được sử dụng tài liệu. Xây dựng cơ chế phân loại, ưu tiên về thủ tục hải quan đối với các đại lý hải quan có cơ sở vật chất, hệ thống kho giao nhận hàng hóa, quy mô tổ chức. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng chỉ đạo nghiên cứu, giao cho các Hiệp hội Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics tham gia, phối hợp trong tổ chức đào tạo, thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan. 

Giải pháp rút ngắn thời gian kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa 

Tổng cục Hải quan chủ trì, rà soát Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành, báo cáo Bộ trình Chính phủ chỉ đạo thực hiện theo hướng đơn giản hóa tối đa các thủ tục có liên quan. Cụ thể, đối với hàng hóa thuộc diện phải kiểm dịch, hóa chất độc hại, thuốc trừ sâu, các mặt hàng có khả năng gây ô nhiễm môi trường, cần kiểm soát chặt chẽ trước khi nhập khẩu: Phải thực hiện kiểm tra trước khi thông quan. Trường hợp này, cơ quan quản lý chuyên ngành chịu trách nhiệm bố trí nhân lực, máy móc thiết bị ngay tại cửa khẩu để thực hiện kiểm tra. 

Đối với hàng hóa thuộc Danh mục kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm: Kiến nghị các bộ, ngành công bố hợp quy, hợp chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật. Thay đổi phương thức kiểm tra và rút ngắn thời gian kiểm tra bằng cách áp dụng quản lý rủi ro, kiểm tra xác suất hoặc ủy quyền cho Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc TCHQ thực hiện. Với hàng hóa thuộc diện đăng kiểm chất lượng nhưng các cơ sở đăng kiểm tại địa phương không thực hiện được phải đưa đến Hà Nội để kiểm tra. Tổng cục Hải quan thống kê số lượng cụ thể, chủng loại hàng hóa, tính toán thời gian, chi phí lưu kho, bãi trong thời gian chờ kết quả, báo cáo bộ để kiến nghị Bộ Giao thông vận tải có giải pháp phù hợp. 

Về việc cấp C/O với hàng hóa xuất khẩu, TCHQ được yêu cầu làm việc với Bộ Công thương rà soát lại các chứng từ yêu cầu doanh nghiệp phải nộp, xuất trình với cơ quan C/O. Trường hợp các chứng từ này đã có trong hồ sơ xuất khẩu nộp cho cơ quan hải quan thì không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp, xuất trình. Cơ quan hải quan chịu trách nhiệm cung cấp trên Cổng thông tin điện tử hoặc Hệ thống xử lý dữ liệu tờ khai điện tử được chia sẻ quyền khai thác, truy cập với cơ quan cấp C/O.

Theo BIZ.
Ads go here

Nhận xét

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

DMCA.com Protection Status